איטום לעץ שהוכנס בתוך בטון

חדירת עץ בטון בפרגולת חוץ במצב אופקי

הבוקר נישאלתי עי מהנדס סטניסלב גולד שאלה מעניינת והחלטתי שאני בודק בצורה סדורה ומעלה את הבדיקה שביצעתי על הכתב.

לא בטוח שאגיע למסקנה או לתשובה מלאה אבל הבדיקה תוכל ליצור אולי שיח שיביא לתובנות נוספות מעבר לתובנות שלי.

השאלה:  האם העץ שהוכנס בתוך הבטון בצורה אופקית  צריך איטום ?

חדירת עץ בטון

התיחסות:
עץ הוא חומר אורגני- היגרוסקופי שסופח מים בהינתן הפרשי לחות וטמפרטורה ולכן יש לאטום אותו בשמנים יעודיים ולהגן עליו מספיחת מים מוגברת וכן מקרינת השמש החזקה בארץ.

בוני פרגולות ומתכננים פועלים מזה שנים לאיטום רגלי הפרגולה בזפת קרה* או להגבהה שלה מתוך הבנת השטח שמיים שעומדים ונספגים ביחוד דרך חתך העץ- הגדע גורמים לריקבון מהיר של העץ ולקריסת הדק.

ניתן לראות פעולה דומה במשקופי עץ ישנים שהיו מולבשים בתוך הריצוף ונאטמים בזפת קרה לצורך מניעת ריקבון של העץ – גם בתי 23.2 – מכלולי עץ לדלתות סובבות.

גימור

השירטוט נילקח מת"י 23.2.
שרטוט

בתי 23.2 – מצויין גימור בשמן פשתן – שמן פשתן הוא חומר שכמעט ולא נמצא בשימוש כיום בהנתן חומרים טובים יותר אבל כאן יש לתת את הדעת על המשפט הבא.

"המלבן שגימורו…תעשה מריחת יסוד, כגון שמן פשתן על פאת המלבן הפונה לקיר ועל חלק המלבן שיכנס לתוך הריצוף" – משמע גם בבניית פנים פאת המלבן הבאה במגע עם הטיח צריך שתאטם לפחות בשמן.

תי 4439 – פרגולה מעץ מתייחס לכלל האלמנטים של הפרגולה –לאלמנטים המשמשים להצללה, מה שנהוג לכנות בשם " פרגולה" , לרצפת הסיפון שמכונה "דק" והן  לגדרות התוחמות את הדק.

התקן שהינו תקן יחסית ישן משנת 2000 קובע דרישות "לחומרים,לתכן לרבות התקנה וטיפול ואחזקה".
תקן זה אינו מכיל זני עצים שמצויים בפועל בשטח כיום כגון איפאה ומכיל אך ורק עצים מחטניים- אורן, אשוח וכו.
הוא  אמנם דורש צביעת הגנה אך בחלקים רבים מפנה לשיקול דעתו של המתכנן.

חלות התקן

ספרות הנגרות בארץ מצומצמת מאוד והיא כוללת לרוב ספרות משנות ה70.
רוב הספרות הוצאה בשנות ה70.
ספרות מסוג זה  הינה "הטכנולוגיה של העץ והרהיטים- בעיות ופתרונות "בהוצאת מאה היחידה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי וכן " תורת החומרים בחרושת העץ"  מאת מ. מוזס.
ספרות זו למרות שעודכנה בתחילת שנות ה2000 נותרה מיושנת ולא נותנת את הדעת למצבים כגון אילו.

אחד מספרי הנגרות הנחשבים ביותר הינו " Understanding Wood"  – מאת ברוס הולידיי .
בספר התייחסות רחבה לגימורים שונים אך לא למגע בהלבשה של עץ בתוך בתוך בצורה אופקית בתנאי חוץ.

סיכום : לא קיימת ככול שידוע לי התיחסות ספציפית למצב מאין זה בתקינה אך יש להבנתי לגזור את התובנה שעל העץ להיות לפחות צבוע בהכנסו לתוך הבטון לצורך השתמרות סבירה.

אין לצקת עץ העץ את הבטון בהיותו חומר היגרוסקופי סופג אך אין להחמיר יתר על המידה באין סבירות גדולה למים עומדים ולהניח חומרי איטום כגון זפת קרה בתוך השטח המוסתר בבטון

כן יש לשמן את החלק המוכנס לחלל ולאטום מסביבו באחד מחומרי האיטום הסילוקנים הגמישים בכדי למנוע חדירת מים לתוך כיס החלל וגרימת רקבון.

ומכאן לשיקול דעתו של המתכנן באם יש כזה.

* הערה מאת עמית מנחמי – ממיסטר פיקס – זפת קר מיוצר ומשמש כחומר דליל וזול מאוד המשמש כפריימר בעיקר לתשתיות כבישים.
בפועל בשטח לאורך השנים השתמשו בפריימר זה כחומר איטום למרות שהוא אינו כזה לחלוטין . כן ניתן להתשמש בחומרים אילו לשיפור אטיומות אך לא כחומר איטום והצעתו להשתמש במשחות ביטומניות.