מהי שמאות רכוש?

שמאות הרכוש עוסקת בטיפול בנזקים לרכוש או של המחוברים של האדם הפרטי, נזקים לרכוש עסקי, מוסדי, ממשלתי, מפעלי תעשייה, בתי מלון ועסקים שונים כולל גידולים חקלאיים.
שמאי רכוש הינו מקצוע רחב יריעה בין תחומי הדורש הבנה טכנית טובה לצד יכולת התמצאות באומדן שווי של רכוש, עלויות בניה שונות וכן הבנה מימונית.
חשוב ביותר להכניס את שמאי הרכוש מיד בקרות האירוע בכדי שיהווה גורם מאזן לשמאי חברת הביטוח ויגלם את מלוא היקף עלויות החזרת המצב לקדמותו כמו גם שיפוי בעבור נזקים שונים כגון פיקוח והפסד ימי עבודה.
רצוי מאוד לחבר את השמאי באם יש צורך לעורך דין מטעמך בכדי שהשמאי יוכל בעזרת מומחים שונים לקבוע את שאלת סיבת אירע האירוע ולאחר מכן את שאלת עלות הנזק בעוד עורך הדין דואג להגשת התביעה.
.
מועד ההתיישנות על תביעת רכוש הינו 3 שנים מקרות אירוע הנזק והדיווח לחברת הביטוח.

מהי שמאות רכוש