התיקונים החשובים המוצעים בחוק מכר (דירות) התשל"ג 1973

משפט ישראלי בקטנה – עו"ד גידעון גולדשטיין

חוק המכר באופיו הינו חוק צרכני שמטרתו להגן על הצרכן במקום שיכולתו לנהל משא ומתן או לדאוג לעצמו בצורה אחרת מוגבלת יחסית.
נכון לכתיבת שורות אילו מוצעים 4 רכיבי תיקון מרכזיים שכוונתם לנסות לתת וודאות יחסית לרוכש הדירה לגבי המחיר הסופי שישלם על הנכס.

1.חוק המכר דירות קובע כיום שאם קבלן מאחר הוא צריך לשלם פיצוי.
התיקון לחוק המכר משנת 2011 קבע "תקופת גרייס" של 60 יום שאחריה היזם צריך לשלם פיצוי לרוכש החל מהיום הראשון.
היזמים הסתייגו כמובן וטענו שלפי ס. 5א' ג'- אם האיחור אינו נובע מנסיבות שבאינן בשליטת המוכר אז לא חייבים לשלם פיצוי.
לדוגמא: איחור מעבר 60 יום עקב מלחמה, מבצע צבאי, שביתה, רשות שלא נתנה אישור לחשמל, מים וכו.
הסיטואציה שנוצרה היא שהיזם מתעכב במשך תקופה ארוכה לאחר מועד המסירה הנקוב ולא מאפשר כניסה לדירה.
הרוכש נמצא בסיטואציה שהוא לא מקבל פיצוי על איחור המסירה ו"מת להכנס" לדירה.
לבסוף כדי להכנס הוא מוותר על סכומים שממילא היו מגיעים לו.
לחלופין נגרר לבתי משפט על סכום שממילא המחוקק קבע כפיצוי שמגיע לו.
לשם תיקון העיוות מעונינים לקבוע ש איחור שנגרם כתוצאה ממחדל של הרוכש בלבד רק אז לא ישולם פיצוי.
לדוגמא: הרוכש לא הביא אישור כלשהוא , אי תשלום וכו'.
היזם צריך לגלם את האיחורים ולשכלל בלוח הזמנים ..בשביל זה הוא יזם ומקבל רווח יזמי.

להלן לשון החוק כפי שהיא מצויה כיום.

פיצוי בשל איחור במסירה

שתי הצעות לתיקונים שלובים אחד בשני.

בדרך כלל רכישת הדירה היא בתשלומים לאורך תקופה כל סכום שלא משלמים במועד החוזה מוצמד למדד תשומות הבניה – עץ, ברזל, כוח אדם.
מדד תשומות הבניה עלה בשנים האחרונות מאוד ולכן רוצים ליצור וודאות רבה יותר במחיר הסופי ללקוח.

2. הגבלה על הצמדה למדד תשומות הבניה אך ורק לרכיב הבניה ולא לרכיב הקרקע שנרכשה בעבר על ידי היזם.
הטענה  היא שהרכיב העסקי של הקרקע לא קשור לבניה עצמה ולמחיר הסופי.

3. הגבלת ההצמדה רק עד המועד הרשום בחוזה למסירת הדירה או למועד המסירה בפועל המוקדם מבינהם.
אם היזם חרג ההצמדה למדד תשומות הבניה עליו.

4. תיקון זה מציע כי היזם -קבלן לא יוכל לגבות הוצאות משפטיות מרוכש דירה.
כיום  בכל  חוזה כמעט  מחולקת התמורה למס חלקים כשסכום של 5000 שח ( מוגבל חוקית)  משולם ישירות מהרוכש לעורך הדין של היזם.
סכום זה הינו בעבור רישום הדירה בטאבו כבית משותף.
התשלום אינו בעבור יצוג כלשהוא של הרוכש.

הסיבה לתיקון הזה הוא הרצון להדגיש בפני רוכש הדירה שעורך הדין הזה אינו מייצג אותו אלא את היזם  ושיש להסתייע בעורך דין מטעמו שיייצג את הרוכש מול עורך הדין של היזם ויגן על זכויותיו של הרוכש.

טענות היזמים: המדינה מעונינת להעביר אילנו אחריות רבה יותר , אנחנו נשכלל את הסיכון והאחריות הזו  במחיר הסופי של הדירה.

הדבר לא רק שלא יוריד את המחיר אלא יעלה אותו.