שטיינר נ. שרבט – חוק מכר דירות

שטיינר נ. שרבט 38 יזום ובניה בתחום התמא 38 15343-01-20
פסק דין שניתן ב 24.04.22 על ידי כבוד השופט גלעד הס.

תמצית

אם (בת 90)  ובת רכשו דירות כמעט זהות אחת מול השניה.בפרויקט תמ"א 38.2.
האם בת  90
על חלקת הקרקע ניבנו 3 בנינים על ידי  שתי חברות יזמיות שונות.

מועד מסירה זהה לשתי הדירות  לפי חוק מכר (דירות) התלש"ג 1973 – 16 חודש מיום הסכם המכר.
בפועל הדירות נמסרו כ41 חודשים לאחר חתימת הסכם המכר.
החברה היזמית נתבעה על סך 412,500 שח בגין האיחור (לפי סכום חודשי) בנוסף לנזקים ישירים ועוגמת נפש.
במסגרת ההליך המשפטי הוטלו על החברה עיקולים.
בית המשפט נתן הוראה למסור את הדירות במהלך ההליך אך החברה היזמית התנתה את קבלת הדירה בתשלום יתרת הסכום לנתבעת או לקופת בית המשפט כתנאי למסירת החזקה.

הנתבעת מצידה:
הודתה בעובדות  אך הסיטה את האחריות ממנה.

א. הטלת האחריות על חברת מי הרצליה בטענה שדרשה תוכנית סניטרית כוללת לשלושת הבניינים ובשל התנגדות החברה היזמית הנוספת נאלצה חברת שרבט לטענתה לבצע שינוי תיכנוני.

ב. הטלת האחריות על התנהלות דיירים בבניין ששיפצו את דירתם תוך כדי העבודה דבר שגרם לעיכוב.

ג. אי קבלת אישור כיבוי אש ממכבי האש.

ד. הטלת אחריות על הדיירים ועיריית הרצליה דרשה שיחתם הסכם בנוגע למכפילי חניה – הדיירים סרבו ( טענה שעלתה במהלך המשפט- נדחה על ידי בית המשפט " הרחבת חזית אסורה".

ה. משבר הקורונה.

בית המשפט קבע כי הצריך להכריע  בשלוש שאלות

מהי תקופת האיחור ?
האם הנתבעת אחראית לאיחור ?
מה הפיצוי ?

פסק דין:
חוק המכר (דירות) והפסיקה קבעו באופן מפורש וברור כי הנטל להוכיח שהעיכוב נגרם כתוצאה מנסיבות שאינן בשליטת הקבלן מוטל על הקבלן.

הפסיקה חידדה וקבעה כי הנטל אינו רק להוכיח שהנסיבות אינן בשליטת הקבלן, אלא להוכיח כי נסיבות אלו אכן גרמו לעיכוב.

פסק הדין נוקט שפה קשה כנגד מנהל החברה היזמית שאף לא טרחה להגיש חוות דעת מומחה.

"הנתבעת לא תמכה את טענותיה בעניין העיכוב עקב פעולות הדיירים בחוות דעת מומחה. כאמור לעיל, הוכחת עיכוב בפרויקט בניה הינה עניין שבמקצועיות ויש להוכיחו באמצעות חוות דעת מומחה בתחום.

כך, היה נדרש להציג חוות דעת מומחה שקובעת מה היה לוח הזמנים המתוכנן לפרויקט,
מהו הנתיב הקריטי בלוח זמנים זה,
והאם התנהלות הדיירים אכן גרמה עיכוב ומהו העיכוב

זאת ועוד, אף אם אתייחס לתצהירו של מר שרבט כעדות מומחה, וזאת לאור ניסיונו כמנהל חברת בניה, הרי גם תצהיר זה למעט הטחת האשמות בדיירים כאלו או אחרים, אינו מפרט דבר לגבי לוח הזמנים של הפרויקט ולגבי העיכובים שנגרמו כביכול בגלל הדיירים ללוח זמנים זה "

לוחות זמנים בביצוע פרויקט בנייה ובכלל זה הפעולות שיש לבצע בהכנה ובניהול לוחות זמנים בפרויקט בנייה, הוא עניין שבמומחיות בתחום הנדסת הבניין.

מי הרצליה טענה בתגובה להאשמות כנגדה : לא הייתה כל מניעה לחיבור המים לפי התוכנית הסניטרית המקורית, הנתבעת ביקשה תוכנית סניטרית חדשה שנזקקה לאישור שני הבנינים הנוספים ובית המשפט קיבל את הסבריה.

לגבי טענות כנגד כיבוי האש והדיירים וכנגד השיפוצים  – היזם צריך לקחת בחשבון בתכנון.

לגבי קורונה – לא מדובר בטענת קסם.

בית המשפט מכנה את טענות היזמית " טענות אווירה"

מעניין שאף צד לא הביא שמאי מקרעין לעניין שכר דירה וכבוד השופט הכריע בסוגיה בין הצדדים.

ניפסק לתובעים 390,000 שח בעבור הוצאות וכן בעבור עוגמת נפש.